MENU

PRESTASI JUMLAH PERMOHONAN DAN PINDAH MILIK HARTA (BORANG I & J)
TAHUN 2019 HINGGA 2021

 

BULAN

TAHUN 2019

TAHUN 2020

TAHUN 2021

ANGGARAN :

RM200,000.00

ANGGARAN : RM200,000.00 ANGGARAN : RM180,000.00

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JANUARI

189

9,450.00

432

21,600.00

405

8,100.00

FEBRUARI

357

17,850.00

287

14,350.00

959

19,180.00

MAC

334

16,700.00

79

3,950.00

873

17,470.00

APRIL

278

13,900.00

685

34,250.00

549

10,990.00

MEI

337

16,850.00

287

14,350.00

466

9,320.00

JUN

111

5,550.00

98

4,900.00

261

5,220.00

JULAI

264

13,200.00

69

3,450.00

326

6,520.00

OGOS

293

14,650.00

166

8,300.00

64

1,290.00

SEPTEMBER

60

3,000.00

 122

6,130.00

162

3,240.00

OKTOBER

509

25,450.00

 137

2,750.00

617

12,350.00

NOVEMBER

356

17,800.00

1,354

27,080.00

331

6,630.00

DISEMBER

221

11,050.00

441

8,820.00

429

8,850.00

JUMLAH (%)

3,309

165,450.00

82.73 %

4,157

149,930.00

74.97 %

5442

108,890.00

61.87%

 

Sumber Maklumat : Minit Mesy. J/Kuasa Taksiran  Bil.1/2022 pada 10.01.2022.