MENU

PRESTASI JUMLAH PERMOHONAN DAN PINDAH MILIK HARTA
TAHUN 2016 - 2018

 

 

BULAN

 

TAHUN 2016

 

TAHUN 2017

 

TAHUN 2018

ANGGARAN : RM181,500.00 ANGGARAN : RM181,500.00 ANGGARAN : RM200,000.00

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JANUARI

328

16,400.00

330

16,500.00

264

7,920.00

FEBRUARI

259

12,950.00

223

11,150.00

298

8,940.00

MAC

248

12,400.00

248

23,800.00

354

10,620.00

APRIL

234

11,724.53

234

7,890.00

165

4,950.00

MEI

186

9,339.66

186

8,670.00

292

8,760.00

JUN

608

30,424.65

206

6,180.00

215

6,450.00

JULAI

258

12,915.14

286

8,580.00

440

13,200.00

OGOS

178

8,924.55

258

7,740.00

141

4,230.00

SEPTEMBER

203

10,188.72

183

5,490.00

221

6,630.00

OKTOBER

258

12,934.01

215

6,450.00

145

4,350.00

NOVEMBER

97

4,886.81

214

6,420.00

305

9,150.00

DISEMBER

145

7,292.48

362

10,876.00

273

8,190.00

JUMLAH (%)

3,002

150,380.55

82.85 %

3,305

119,746.00

65.98 %

3,113

93,390.00

46.70%

 

Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penoh Bil.1/2019 pada 27.01.2019.