MENU

PRESTASI JUMLAH PERMOHONAN DAN PINDAH MILIK HARTA
TAHUN 2019

 

BULAN

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

ANGGARAN :

RM181,500.00

ANGGARAN : RM200,000.00 ANGGARAN : RM200,000.00

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JANUARI

330

16,500.00

264

7,920.00

189

9,450.00

FEBRUARI

223

11,150.00

298

8,940.00

357

17,850.00

MAC

248

23,800.00

354

10,620.00

334

16,700.00

APRIL

234

7,890.00

165

4,950.00

278

13,900.00

MEI

186

8,670.00

292

8,760.00

337

16,850.00

JUN

206

6,180.00

215

6,450.00

111

5,550.00

JULAI

286

8,580.00

440

13,200.00

264

13,200.00

OGOS

258

7,740.00

141

4,230.00

293

14,650.00

SEPTEMBER

183

5,490.00

 221

6,630.00

60

3,000.00

OKTOBER

215

6,450.00

 145

4,350.00

509

25,450.00

NOVEMBER

214

6,420.00

305 

9,150.00

356

17,800.00

DISEMBER

362

10,876.00

273

8,190.00

0

0.00

JUMLAH (%)

3,305

119,746.00

65.98 %

3,113

93,390.00

46.70 %

3,088

154,400.00

77.20%

 

Sumber Maklumat : Minit Mesy. Penuh  Bil.12/2019 pada 29.12.2019.