MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
JAN - DIS. TAHUN 2021

BIL.

KOD

TAJUK HASIL

  ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2021 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN

 JAN - DIS., 2021

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN

 JAN- DIS. ,  2021

JUMLAH HASIL DIPUNGUT   JAN - DIS., 2021  (RM)  PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTI LITTER

59,990.00

10 68 0.00 0.00 %

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 200,000.00

0

5236

122,470.00 61.24%

3

76104

KOMPAUN KESALAHAN PENJAJA

6,000.00

14

94 3,110.00 51.80%

4

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

200,000.00

450

88 51,495.00 25.75%

5

76106

KOMPAUN DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL / AKTA

136,000.00

60

859 318,315.00 234.06%

6

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

0

0 0.00 0.00%
  7 76108 OPERASI TUNDA DAN SIMPANAN KENDERAAN 10,000.00 0 0

50.00

0.50%

8

76109

KOMPAUN KACAU GANGGU

14,000.00

61

301 27,530.00 196.64%

9

76118

KOS STORAN BARANGAN PENYITAAN

10.00

0

0 450.00 4500.00%
JUMLAH

636,000.00

595

6646

534,420.00

82.30%