MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN JANUARI-DISEMBER 2019

BIL.

KOD

TAJUK HASIL

  ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2019 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN

 JAN - DIS  2019

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN

JAN - DIS   2019

JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN- DIS 2019 (RM)  PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTI LITER

59,990.00

247 230 33,590.00 55.99%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 200,000.00

0

34,862

128,992.50 64.50%

3

76104

KOMPAUN KESALAHAN PENJAJA

6,000.00

174

131 10,045.00 167.42%

4

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

200,000.00

0

1090 174,625.00 87.31%

5

76106

KOMPAUN DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL / AKTA

100,000.00

289

536 287,105.00 287.11%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

2

1 250.00 2.50%
8 76108 OPERASI TUNDA DAN SIMPANAN KENDERAAN 10,000.00 0 1

600.00

6.00%

9

76109

KOMPAUN KACAU GANGGU

14,000.00

142

119 10,950.00 78.21%

10

76118

KOS STORAN BARANGAN PENYITAAN

10.00

0

0 650.00 6500%
JUMLAH

600,000.00

854

36970

646,807.50

107.80%