MENU

 

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK ADUAN AWAM MENGIKUT JABATAN  SEHINGGA SEPTEMBER 2021

BULAN

JABATAN

ADUAN

SELESAI

DALAM TINDAKAN JABATAN

JANUARI

PENTADBIRAN

1

1

0

KEJURUTERAAN

103

71

32

IT

0

0

0

KESIHATAN AWAM

81

81

0

BANGUNAN

13

13

0

LANSKAP

85

70

15

PENGURUSAN HARTA

1

1

0

PENILAIAN

2

2

0

UNDANG-UNDANG

0

0

0

PENGUATKUASA

114

114

0

KEWANGAN

0

0

0

JUMLAH

400

353

47

(%)

 

88%

12%