MENU

                                LAPORAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2018

                                                   SIKAP KAKITANGAN

TAHAP JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN
MEMUASKAN 1651 (83.6%) 2309 (89.6%) 1279 (89.4%)

1651

(84%)

2309

(89%)

1276

(90%)

AMAT MEMUASKAN 311 (15.7%)

257 (9.9%)

143 (10%)

311(15%)

257 9.9%) 143 (10%)
SANGAT MEMUASKAN 11 (0.5%) 9 (0.3%) 8 (0.5%) 11(1%)

9(1%)

8 (0.5%)

                                                        PERKHIDMATAN

TAHAP JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN
MEMUASKAN 1897 (80.9%) 2253 (87.4%) 1244 (87.1%) 1597 (80.9%) 2253 (87.4%) 1244 (87.1)
AMAT MEMUASKAN 361 (18.2%) 312 (12.1%) 172 (12%) 361 (18.2%) 312 (12.1%) 172 (12%)
SANGAT MEMUASKAN 15  (0.7%) 10  (0.3%) 11  (0.7%) 15  (0.7%) 10 (0.3%) 11 (0.7%)

             

 * Maklumat diperolehi melalui Sistem e- Rating di Kaunter MPKu.