MENU

Teknologi Maklumat
Name Designation Tel
Mohammad Irfan Bin Ismail Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) N22
Kejuruteraan
Name Designation Tel
Ghazali Bin Mahmod Jurutera J48
Khamil Bin Musa Jurutera J41
Eny Hasra Binti Mohamed Penolong Pegawai Seni Bina JA36
Noor Hidayahti Binti Ramli Penolong Pegawai Seni Bina JA29
Maziana Binti Hasut Penolong Juruukur Bahan JA29