MENU

Teknologi Maklumat
Name Designation Tel
Durrahtul Mahfuzah Binti Mohd Yahya Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29
Norhidayu Binti Othman Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29
Kejuruteraan
Name Designation Tel
Ghazali Bin Mahmod Jurutera J48
Mohamed Rizal Bin Anis Penolong Jurutera JA36
Nuzli Bin Sukur Penolong Jurutera JA36
Khamil Bin Musa Jurutera J41