MENU
Previous

Tuesday, January 19, 2021

Next
All day
 
 
Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesy. Pengaduan Awam
19 Jan 2021 - 9:30am
 
Mesy. Pengurusan Perhubungan Pelanggan
19 Jan 2021 - 9:45am
 
 
Mesy. Pemeriksaan Pematuhan Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 & Peraturan Di Bawahnya
19 Jan 2021 - 10:00am
 
Mesy. Pemandu ICT (JPICT)
19 Jan 2021 - 10:15am
 
Mesy. Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK)
19 Jan 2021 - 10:30am
 
Mesy. J/Kuasa Audit
19 Jan 2021 - 10:45am
 
 
Mesy. J/Kuasa Pelaburan
19 Jan 2021 - 11:00am
 
Mesy. J/Kuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)
19 Jan 2021 - 11:15am