KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN

Profil Jabatan | Senarai Kakitangan | Maklumat Jabatan Carta Organisasi | Senarai Undang Undang & Peraturan | Lain lain | Senarai Jabatan

 

 

 

PENGENALAN
JABATAN KEJURUTERAAN, MPKu

 
 

PENGENALAN

Bahagian Projek telah ditubuhkan pada 1 Januari 1976 selaras dengan penubuhan Majlis Daerah Kulai. Penubuhan Bahagian Projek adalah untuk merancang dan melaksana segala pembangunan di kawasan pentadbiran Majlis Daerah Kulai. Pada awal penubuhannya hanya terdapat seorang Pembantu Teknik, Juruteknik dan seorang Pembantu Tadbir. Bermulanya perisytiharan Majlis Perbandaran Kulai, Bahagian Projek telah ditukar kepada Jabatan Kejuruteraan.

Jabatan Kejuruteraan telah diisytiharkan pada 18 September 2004 di Majlis Perbandaran Kulai. Pada tahun 2009, Jabatan Kejuruteraan telah menubuhkan 5 bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran, Bahagian Jalan, Bahagian Saliran, Bahagian Pembangunan Khas dan Bahagian Elektrikal yang akan membantu jabatan untuk mengenalpasti, merancang, melaksana segala kemudahan awam dan infrastruktur di kawasan pentadbiran.

Penubuhan unit di Jabatan Kejuruteraan terdiri daripada 27 orang kakitangan termasuk seorang Jurutera (J41) yang ditadbir dan diketuai seorang kakitangan dari kumpulan Pengurusan & Profesional iaitu Ketua Penolong Pengarah (J44).

 
 

 

Halaman: 1  2  3  4  5