MENU
 1. Setelah selesai perniagaan peniaga hendaklah :-

 

 • membersihkan kawasan perniagaan.
 • Memasukkan semua bahan buangan pepejal/cecair ke dalam bekas yang sesuai dan diikat kemas.
 • Dilarang membuang apa - apa bahan buangan diatas jalan, parit dan longkang.
 • Dilarang meninggalkan apa – apa barangan/alat - alat perniagaan di kawasan perniagaan(mana – mana peralatan, perabot dan barang – barang jualan yang ditinggalkan akan disita tanpa apa – apa notis )
 • Bagi penjaja makanan/minuman, tuan/puan dikenakan syarat tambahan seperti berikut :-
 • Tuan/puan dan pekerja dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan suntikan Ty2 (buku suntikan perlu dibawa ketempat perniagaan).
 • Tuan/puan dan pekerja perlu menjalani kursus pengendalian makanan yang dianjurkan oleh mana – mana pihak yang bertauliah. (sijil kursus pengendalian makanan perlu dibawa ketempat perniagaan).
 • Tuan/puan dan pekerja hendaklah berpakaian kemas dan sempurna dilengkapi apron dan penutup rambut.
 • Tuan/puan dan pekerja hendaklah sentiasa mengamalkan cara – cara yang bersih ketika mengendalikan makanan.
 • Pastikan air yang digunakan adalah dari bekalan air yang bersih dan mencukupi.
 • Segala makanan yang dipamerkan untuk jualan mestilah bertutup dan terlindung dari kemasukan habuk atau serangga.
 • Semua peniaga / pemegang lesen adalah tertakluk kepada Akta / Undang – Undang Kecil Majlis Perbandaran kulai yang sedang berkuatkuasa.
 • Semua peniaga / pemegang lesen dikehendaki mematuhi apa –apa syarat dan arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Kulai dari semasa ke semasa.

 

KLIK DIBAWAH UNTUK MEMUAT TURUN BORANG PERLESENAN