MENU

 SENARAI KEKOSONGAN GERAI MPKU   

BIL KAWASAN BIL. GERAI  BIL. BERNIAGA BIL. KOSONG MAKLUMAN
10 GERAI MAJLIS TAMAN SRI KULAI BARU 30 UNIT 30 0 0
11 GERAI MAJLIS KELAPA SAWIT (KERING) 14 UNIT 14 0 0
12 GERAI MAJLIS KELAPA SAWIT (MAKANAN) 6 UNIT 6 0 0
13 GERAI MAJLIS RTC BLOK A 7 UNIT 7 0 0
14 GERAI MAJLIS RTC BLOK B 21 UNIT 21 0 0
15 GERAI MAJLIS RTC BLOK C 20 UNIT 20 0 0
16 GERAI MAJLIS RTC BLOK D (SEJUK BEKU) 9 UNIT 9 0 0
17 GERAI MAJLIS AYER BEMBAN 10 UNIT 10 0 0
18 KIOSK DEPAN TNB  2 UNIT 2 0 0
  JUMLAH 221 UNIT 211 0 0