MENU

BILANGAN PEMBAYAR CUKAI HARTA MELALUI E-BANKING

e-Bayaran Tahun 2018

BULAN KAD KREDIT MAYBANK CITIBANK AMBANK POS ONLINE JOMPAY  
BIL BIL BIL BIL BIL BIL KPI  ISO
JANUARI  156 422 28 4 2 844 1300
FEBRUARI 139 875 54 31 11 947 1918
MAC 105 1201 85 6 6 1225 2523
APRIL 82 222 23 1 0 345 591
MEI 59 263 6 1 0 139 409
JUN 54 171 3 3 0 119 296
JULAI 137 327 13 4 0 317 661
OGOS 128 1120 69 15 0 1656 2860
SEPTEMBER 63 389 26 17 0 596 1028
OKTOBER 77 192 6 1 0 229 428
NOVEMBER 59 113 1 2 0 137 253
DISEMBER 85 226 6 1 0 242 475
JUMLAH 1144 5521 320 86 19 6796 12742

Dikemaskini pada 02.01.2020