MENU

STATISTIK APLIKASI ATAS TALIAN ( INTERNET ) 2019

SUKU TAHUN PERTAMA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
JAN FEB MAC
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 2751 3291 1669 7711
JUMLAH 2751 3291 1669 7711

 

SUKU TAHUN KEDUA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
APRIL MEI JUN
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 709 682 460 9562
JUMLAH 709 682 460 9562

 

 

SUKU TAHUN KETIGA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
JUL OGOS SEP
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 1752 2665 2012 15991
JUMLAH 1752 2665 2012 15991