MENU

BILANGAN PEMBAYAR CUKAI HARTA MELALUI E-BANKING

e-Bayaran Tahun 2019

BULAN KAD KREDIT MAYBANK CITIBANK AMBANK POS ONLINE JOMPAY  
BIL BIL BIL BIL BIL BIL KPI  ISO
JANUARI  177 910 56 10 0 1598 2574
FEBRUARI 147 975 100 14 0 2055 3144
MAC 105 474 27 6 0 1057 1564
APRIL 101 297 4 2 0 305 608
MEI 86 271 6 2 0 317 596
JUN 70 193 2 0 0 195 390
JULAI 124 590 23 3 0 1012 1628
OGOS 120 788 48 7 0 1702 2545
SEPTEMBER 98 479 24 3 0 1408 1914
OKTOBER 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 0 0 0 0 0 0 0
DISEMBER 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 1028 4977 290 47 0 9649 14963

Dikemaskini pada 06.10.2019

STATISTIK APLIKASI ATAS TALIAN ( INTERNET ) 2018

SUKU TAHUN PERTAMA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
JAN FEB MAC
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 1456 2057 2628 6141
JUMLAH 1456 2057 2628 6141

 

SUKU TAHUN KEDUA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
APRIL MEI JUN
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 673 468 350 7632
JUMLAH 673 468 350 7632

 

>

SUKU TAHUN KETIGA

BIL. APLIKASI BULAN JUMLAH
JUL OGOS SEP
1. e-Aduan - - - -
2. e-Jawab - - - -
3. e-Bayaran 798 2988 1091 12509
JUMLAH 798 2988 1091 12509