MENU

ADALAH DIMAKLUMKAN SUPAYA SETIAP PEMBAYARAN CEK DAN BANK DERAF HENDAKLAH DIBUAT ATAS NAMA : "MAJLIS PERBANDARAN KULAI ", BERKUATKUASA SERTA-MERTA.