MENU

 MPKu

 

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PENDAFTARAN KONTRAKTOR / PERUNDING / PEMBEKAL & PERKHIDMATAN

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

 

 

1.         Dimaklumkan berkuatkuasa mulai 1 JANUARI 2017 adalah MANDATORI bagi semua kontraktor  tempatan untuk berdaftar dengan MAJLIS PERBANDARAN KULAI (MPKu) sebelum mengaku janji dan menyempurnakan apa-apa kerja pembinaan, perunding, bekalan dan perkhidmatan di Majlis Perbandaran Kulai.

 

2.         Kontraktor yang memohon untuk didaftarkan dikehendaki merujuk keperluan dan prosedur pendaftaran kontraktor serta mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan sebelum mengemukakan permohonan.

 

3.         Maklumat kontraktor / perunding/ pembekal  perkhidmatan yang diperlukan semasa pendaftaran adalah seperti berikut :

 

            (3.1)     Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Kementerian Kewangan (KKM)

            (3.2)     Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Kontraktor Kementerian Kewangan Bumiputra (KKMB)

            (3.3)     Salinan Sijil Pendaftaran Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)

            (3.4)     Salinan Sijil Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

            (3.5)     Salinan Sijil Pendaftaran Dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

            (3.6)     Salinan Penyata Akaun Bank Terkini

            (3.7)     Salinan Surat Akuan Gst

 

*     SIJIL ASAL PERLU DIBAWA

                     

4.         Bagi kontraktor / perunding/ pembekal  perkhidmatan yang berminat untuk berdaftar dengan MPKu dikehendaki PEMILIK LESEN SAHAJA yang dibenarkan hadir untuk berdaftar dan TIDAK BOLEH DIWAKILKAN.

 

5.         Sebarang kegagalan pendaftaran mana-mana kontraktor / perunding / pembekal  perkhidmatan dengan MPKu adalah tidak layak untuk memasuki sebutharga dan tender di Majlis Perbandaran Kulai.

 

Sekian, dimaklumkan.

 

 

………………………………………

(HAJI FARIZAL BIN ISMAIL)

Yang Dipertua,

Majlis Perbandaran Kulai.