MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS

JANUARI 2019

KATEGORI LESEN / BANGSA MELAYU CINA INDIA PERIBUMI

LAIN-LAIN

LESEN PAPAN IKLAN LUARAN

106 3 0 0 1
LESEN ANJING PELIHARAAN 5 234 49 1 3
LESEN GERAI MAJLIS 133 45 8 0 0
LESEN GERAI TEPI JALAN 9 7 2 0 2
LESEN PASAR AWAM 23 67 8 0 0
LESEN PAPAN IKLAN 11 42 9 0 17
LESEN PENJAJA 138 217 13 0 0
LESEN PASAR MALAM 825 1187 28 0 7
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO 683 3228 244 0 235
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

754

1983

283 0 134
JUMLAH:

2687

7113

644 1 399

 JUMLAH BESAR PELESEN : 10,844

* Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penuh Bil.02/2019 pada 24 Februari 2019.