MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS

PADA TAHUN 2018

 

KATEGORI LESEN / BANGSA MELAYU CINA INDIA PERIBUMI

LAIN-LAIN

LESEN PAPAN IKLAN LUARAN

73 0 0 0 0
LESEN ANJING PELIHARAAN 3 211 47 1 3
LESEN GERAI MAJLIS 134 43 8 0 0
LESEN GERAI TEPI JALAN 8 7 2 0 1
LESEN PASAR AWAM 23 66 7 0 0
LESEN PAPAN IKLAN 7 34 6 0 17
LESEN PENJAJA 133 217 13 0 0
LESEN PASAR MALAM 666 1092 28 0 7
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO 703 3272 241 0 218
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

672

1752

255 0 117
JUMLAH:

2422

6694

607 1 363

 Sebagaimana Mesyuarat Penoh Bil. 4/2018 pada 29.4.2018

JUMLAH BESAR PELESEN  :  10,087