MENU

PENYATA FAIL PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN BAGI BULAN JANUARI HINGGA SEPT. TAHUN 2019

SENARAI PELESENAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
JUMLAH FAIL YANG TELAH DILULUSKAN OLEH PEGAWAI
KESIHATAN PERSEKITARAN
48 27 41 53 37 32 39 46 33 35 0 0 391
JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK PERMOHONAN BARU 41 33 22 24 60 23 38 34 41 35 0 0 351
JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK TUKAR NAMA/TUKAR JENIS PERNIAGAAN 7 7 1 2 0 3 7 7 2 2 0 0 38
JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK TAMBAH JENIS/ALAMAT PERNIAGAAN 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5
JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK PERMIT SIAR KAKI 6 2 2 0 7 2 0 2 1 14 0 0 36
JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK PEMBATALAN 34 24 14 8 0 1 32 7 10 15 0 0 145
JUMLAH FAIL DIPROSES 136 94 80 87 105 61 118 97 87 101 0 0 966