MENU
SENARAI PELESENAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
MOHON BARU PERMIT SIAR KAKI 6 2 2 0 7 2 0 2         21
MOHON BARU PERMIT LESEN PROMOSI 1 0 0 0 1 1 4 3         10
JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA 136 94 80 87 105 61 118 97 0 0 0 0 778