MENU
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

=

29

SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 14
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN SEMENTARA PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 1
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 5
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 1
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH ALAMAT LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 1
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 22
SENARAI PERMOHONAN LESEN KEKAL PASAR MALAM

=

33

SENARAI PERMOHONAN TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM = 0
SENARAI PEMBATALAN PETAK DAN HAPUS KIRA LESEN PASAR MALAM

=

0

SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PENJAJA = 22
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PERMOHONAN TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM = 0
SENARAI PEMBATALAN LESEN ANJING

=

0

JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA BAGI BULAN JUN 2018

=

128