MENU
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO = 0
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 0
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN SEMENTARA PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 0
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH JENIS LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH ALAMAT LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PERMOHONAN LESEN KEKAL PASAR MALAM = 0
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PASAR MALAM = 0
SENARAI PERMOHONAN TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM = 0
SENARAI PEMBATALAN PETAK DAN HAPUS KIRA LESEN PASAR MALAM = 0
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PERMOHONAN BARU PERMIT SIAR KAKI = 0
SENARAI PERMOHONAN BARU PERMIT LESEN PROMOSI = 0
JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA BAGI BULAN JANUARI 2019 = 0