MENU
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

=

54

SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 43
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN SEMENTARA PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 7
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 1
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH JENIS LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 3
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH ALAMAT LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 1
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 20
SENARAI PERMOHONAN LESEN KEKAL PASAR MALAM

=

19

SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PASAR MALAM = 0
SENARAI PERMOHONAN TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM

=

0

SENARAI PEMBATALAN PETAK DAN HAPUS KIRA LESEN PASAR MALAM = 5
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PENJAJA = 14
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PERMOHONAN BARU PERMIT SIAR KAKI

=

15

SENARAI PERMOHONAN BARU PERMIT LESEN PROMOSI

=

1

JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA BAGI BULAN SEPTEMBER 2018

=

106