MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN JAN-MEI 2017

BIL

KOD

TAJUK HASIL

ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2017 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN JAN - MEI 2017

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN JAN -MEI 2017 JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN - MEI 2017 (RM) PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN
MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTILITER

100,000.00

361 150 26,715.00 26.72%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 155,000.00

0

18528

63,414.00 40.91%

3

76103

KOMPAUN METER LETAK KERETA

10.00

0

0 0.00 -

4

76104

KOMPAUN
KESALAHAN
PENJAJA

25,000.00

0

12 2,205.00 8.82%

5

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

100,000.00

0

495 68,080.00 28.17%

6

76106

KOMPAUN DIBAWAH UNDANG-UNDANG KECIL/AKTA

35,000.00

98

214 51,505.00 147.16%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

0

0 0.00 -

8

76108

KOMPAUN KACAU GANGGU

20,010.00

47

19 4,250.00 21.24%

9

76199

KOMPAUN PELBAGAI

0.00

0

0 0.00 -
JUMLAH

445,020.00

506

19418

216,169.00

48.58%