MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN JANUARI HINGGA JUN 2018

BIL

KOD

TAJUK HASIL

ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2018 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN JAN - JUN 2018

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN JAN - JUN 2018 JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN - JUN  2018 (RM) PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN
MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTILITER

100,000.00

95 89 36,480.00 36.48%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 201,780.00

0

17177

56,690.00 28.09%

3

76103

KOMPAUN METER LETAK KERETA

10.00

0

0 0.00 -

4

76104

KOMPAUN
KESALAHAN
PENJAJA

25,000.00

51

56 5,010.00 20.04%

5

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

100,000.00

0

426 55,420.00 55.42%

6

76106

KOMPAUN DIBAWAH UNDANG-UNDANG KECIL/AKTA

35,000.00

219

101 37,965.00 108.47%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

0

0 0.00 0
8 76108 OPERASI TUNDA & SIMPANAN  0 0 0

0.00

0

9

76109

KOMPAUN KACAU GANGGU

20,010.00

69

33 4,280.00 21.39%

10

76199

KOMPAUN PELBAGAI

0.00

0

0 0.00 -
JUMLAH

491,800.00

434

17882

195,845.00

39.82%