MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN JANUARI-OGOS 2017

BIL

KOD

TAJUK HASIL

ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2017 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN JAN-OGOS 2017

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN JAN-OGOS 2017 JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN-OGOS 2017 (RM) PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN
MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTILITER

100,000.00

370 182 36,510.00 36.51%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 155,000.00

0

29980

104,609.00 67.49%

3

76103

KOMPAUN METER LETAK KERETA

10.00

0

0 0.00 -

4

76104

KOMPAUN
KESALAHAN
PENJAJA

25,000.00

0

12 2,955.00 11.82%

5

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

100,000.00

0

623 113,465.00 113.47%

6

76106

KOMPAUN DIBAWAH UNDANG-UNDANG KECIL/AKTA

35,000.00

249

458 74,100.00 211.71%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

0

0 0.00 -

8

76108

KOMPAUN KACAU GANGGU

20,010.00

65

35 7,430.00 37.13%

9

76199

KOMPAUN PELBAGAI

0.00

0

0 0.00 -
JUMLAH

445,020.00

684

31290

339,069.00

76.19%