MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN FEBRUARI 2017

BIL

KOD

TAJUK HASIL

ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2017 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN JAN - MAC 2017

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN JAN - MAC 2017 JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN - MAC 2017 (RM) PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN
MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTILITER

100,000.00

320 123 13,765.00 13.77%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 155,000.00

0

9312

37,522.00 24.21%

3

76103

KOMPAUN METER LETAK KERETA

10.00

0

0 0.00 -

4

76104

KOMPAUN
KESALAHAN
PENJAJA

25,000.00

 

0 1,250.00 5.00%

5

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

100,000.00

0

238 28,170.00 28.17%

6

76106

KOMPAUN DIBAWAH UNDANG-UNDANG KECIL/AKTA

35,000.00

65

80 26,330.00 75.23%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

0

0 0.00 -

8

76108

KOMPAUN KACAU GANGGU

20,010.00

35

9 3,250.00 16.24%

9

76199

KOMPAUN PELBAGAI

0.00

0

0 0.00 -
JUMLAH

445,020.00

420

9762 110,287.00 24.78%