MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN JANUARY-DISEMBER 2019

BIL.

KOD

TAJUK HASIL

  ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2019 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN

 JAN- 2019

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN

JAN-

2019

JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN-2019 (RM) PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTI LITER

59,990.00

12 39 2,705.00 4.51%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 200,000.00

0

3265

9,925.00 4.96%

3

76104

KOMPAUN KESALAHAN PENJAJA

6,000.00

15

22 1,900.00 31.67%

4

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

200,000.00

0

66 15,335.00 7.67%

5

76106

KOMPAUN DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL / AKTA

100,000.00

16

29 14,030.00 14.03%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

1

1 250.00 2.50%
8 76108 OPERASI TUNDA DAN SIMPANAN KENDERAAN 10,000.00 0 0

0.00

0%

9

76109

KOMPAUN KACAU GANGGU

14,000.00

5

10 2,500.00 17.86%

10

76118

KOS STORAN BARANGAN PENYITAAN

10.00

0

0 0.00 0%
TOTAL

600,000.00

49

3432

46,645.00

7.77%