MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN JANUARI HINGGA MEI 2020

BIL.

KOD

TAJUK HASIL

  ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2020 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN

 MEI 2020

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN

JAN - MEI 2020

JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN - MEI 2020 (RM)  PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTI LITER

59,990.00

0 0 1380.00 2.30 %

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 200,000.00

0

1874

45,530.00 21.70%

3

76104

KOMPAUN KESALAHAN PENJAJA

6,000.00

9

15 1845.00 26.58%

4

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

200,000.00

45

58 17,660.00 7.06%

5

76106

KOMPAUN DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL / AKTA

136,000.00

0

20 89,210.00 60.80%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

0

0 0.00 0.00%
8 76108 OPERASI TUNDA DAN SIMPANAN KENDERAAN 10,000.00 0 0

250.00

2.50%

9

76109

KOMPAUN KACAU GANGGU

14,000.00

0

6 800.00 2.50%

10

76118

KOS STORAN BARANGAN PENYITAAN

10.00

0

0 0.00 0.00%
JUMLAH

636,000.00

54

1973

156,675.00

24.63%