MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN JANUARI-MAC 2019

BIL.

KOD

TAJUK HASIL

  ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2019 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN

 MAC- 2019

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN

JAN-MAC 2019

JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN-MAC 2019 (RM) PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTI LITER

59,990.00

16 72 6,585.00 10.98%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 200,000.00

0

9136

27,849.00 13.92%

3

76104

KOMPAUN KESALAHAN PENJAJA

6,000.00

21

29 3,700.00 61.67%

4

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

200,000.00

0

236 51,005.00 25.50%

5

76106

KOMPAUN DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL / AKTA

100,000.00

36

97 60,870.00 60.87%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

1

1 250.00 2.50%
8 76108 OPERASI TUNDA DAN SIMPANAN KENDERAAN 10,000.00 0 0

0.00

0%

9

76109

KOMPAUN KACAU GANGGU

14,000.00

18

35 5,350.00 38.21%

10

76118

KOS STORAN BARANGAN PENYITAAN

10.00

0

0 250.00 2500%
TOTAL

600,000.00

91

9606

155,859.00

25.98%