MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2018

BIL

KOD

TAJUK HASIL

ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2018 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN JAN - SEPT 2018

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN JAN -SEPT 2018 JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN - SEPT 2018 (RM) PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN
MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTILITER

100,000.00

149 125 45,000.00 45.00%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 201,780.00

0

27282

85,990.00 42.62%

3

76103

KOMPAUN METER LETAK KERETA

10.00

0

0 0.00 -

4

76104

KOMPAUN
KESALAHAN
PENJAJA

25,000.00

101

71 5,520.00 22.08%

5

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

100,000.00

0

655 93,730.00 93.73%

6

76106

KOMPAUN DIBAWAH UNDANG-UNDANG KECIL/AKTA

35,000.00

422

195 67,950.00 194.14%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

0

0 150.00 1.50%
8 76108 OPERASI TUNDA & SIMPANAN  0 0 0

0.00

0

9

76109

KOMPAUN KACAU GANGGU

20,010.00

102

68 5,630.00 28.14%

10

76199

KOMPAUN PELBAGAI

0.00

0

0 0.00 -
JUMLAH

491,800.00

774

28396

303,970.00

61.81%