MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN JANUARI 2018

BIL

KOD

TAJUK HASIL

ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2018 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN JAN 2018

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN JAN 2018 JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN 2018 (RM) PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN
MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTILITER

100,000.00

21 12 5,270.00 5.27%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 201,780.00

0

3237

12,920.00 6.40%

3

76103

KOMPAUN METER LETAK KERETA

10.00

0

0 0.00 -

4

76104

KOMPAUN
KESALAHAN
PENJAJA

25,000.00

21

11 3,330.00 13.32%

5

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

100,000.00

0

12 9,230.00 9.23%

6

76106

KOMPAUN DIBAWAH UNDANG-UNDANG KECIL/AKTA

35,000.00

15

9 4,580.00 13.09%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

0

0 0.00 0
8 76108 OPERASI TUNDA & SIMPANAN  0 0 0

0.00

0

9

76109

KOMPAUN KACAU GANGGU

20,010.00

12

0 180.00 0.90%

10

76199

KOMPAUN PELBAGAI

0.00

0

0 0.00 -
JUMLAH

491,800.00

69

3281

35,510.00

7.22%