MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN JANUARI-OGOS 2019

BIL.

KOD

TAJUK HASIL

  ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2019 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN

 JAN -   OGO  2019

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN

JAN- OGO 2019

JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN-OGO 2019 (RM) PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTI LITER

59,990.00

145 176 25,960.00 43.27%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 200,000.00

0

19272

74,119.00 37.06%

3

76104

KOMPAUN KESALAHAN PENJAJA

6,000.00

132

89 7,340.00 122.33%

4

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

200,000.00

0

802 135,270.00 67.64%

5

76106

KOMPAUN DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL / AKTA

100,000.00

232

379 207,820.00 207.28%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

2

1 250.00 2.50%
8 76108 OPERASI TUNDA DAN SIMPANAN KENDERAAN 10,000.00 0 0

0.00

0%

9

76109

KOMPAUN KACAU GANGGU

14,000.00

75

71 9,650.00 68.93%

10

76118

KOS STORAN BARANGAN PENYITAAN

10.00

0

0 650.00 6500%
JUMLAH

600,000.00

586

20790

460,519.00

76.75%