MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN JANUARI-JUN 2019

BIL.

KOD

TAJUK HASIL

  ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2019 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN

 JAN -   JUN  2019

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN

JAN- JUN 2019

JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN-JUN 2019 (RM) PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTI LITER

59,990.00

112 123 17,330.00 28.89%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 200,000.00

0

13579

52,629.00 26.31%

3

76104

KOMPAUN KESALAHAN PENJAJA

6,000.00

97

75 5,160.00 86.00%

4

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

200,000.00

0

603 102,860.00 51.43%

5

76106

KOMPAUN DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL / AKTA

100,000.00

142

293 168,820.00 168.82%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

2

1 250.00 2.50%
8 76108 OPERASI TUNDA DAN SIMPANAN KENDERAAN 10,000.00 0 0

0.00

0%

9

76109

KOMPAUN KACAU GANGGU

14,000.00

65

61 8,150.00 58.21%

10

76118

KOS STORAN BARANGAN PENYITAAN

10.00

0

0 450.00 4500%
JUMLAH

600,000.00

418

14735

355,649.00

59.27%