MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN JANUARI-JULAI 2017

BIL

KOD

TAJUK HASIL

ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2017 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN JAN-JUL 2017

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN JAN-JUL 2017 JUMLAH HASIL DIPUNGUT JAN-JUL 2017 (RM) PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN
MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTILITER

100,000.00

368 170 33,325.00 33.33%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 155,000.00

0

26428

91,724.00 59.18%

3

76103

KOMPAUN METER LETAK KERETA

10.00

0

0 0.00 -

4

76104

KOMPAUN
KESALAHAN
PENJAJA

25,000.00

0

12 2,205.00 8.82%

5

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

100,000.00

0

585 97,760.00 97.76%

6

76106

KOMPAUN DIBAWAH UNDANG-UNDANG KECIL/AKTA

35,000.00

142

404 66,440.00 189.83%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

0

0 0.00 -

8

76108

KOMPAUN KACAU GANGGU

20,010.00

51

30 5,250.00 26.24%

9

76199

KOMPAUN PELBAGAI

0.00

0

0 0.00 -
JUMLAH

445,020.00

561

27629

296,704.00

66.67%