MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BULAN FEBRUARI 2017

BIL

KOD

TAJUK HASIL

ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2017 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN JAN - FEB 2017

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN JAN - FEB 2017 JUMLAH HASIL DIPUNGUT FEB 2017 (RM) PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN
MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTILITER

100,000.00

282 58 8,395.00 8.40%

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 155,000.00

0

5145

24,585.00 15.86%

3

76103

KOMPAUN METER LETAK KERETA

10.00

0

0 0.00 -

4

76104

KOMPAUN
KESALAHAN
PENJAJA

25,000.00

 

0 245.00 0.98%

5

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

100,000.00

0

15 11,030.00 11.03%

6

76106

KOMPAUN DIBAWAH UNDANG-UNDANG KECIL/AKTA

35,000.00

55

46 9,730.00 27.80%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

0

0 0.00 -

8

76108

KOMPAUN KACAU GANGGU

20,010.00

33

0 1,800.00 9.00%

9

76199

KOMPAUN PELBAGAI

0.00

0

0 0.00 -
JUMLAH

445,020.00

370

5264 55,785.00 12.54%