MENU

 

MAKLUMAN PENGUNDIAN BIL 1/2017

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

..................................................................................................................................................

TARIKH PENGUNDIAN  :  21 MEI 2017

MASA DAFTAR PENGUNDIAN :  8.30 PAGI – 9.45 PAGI

CABUTAN UNDI :  10.00 PAGI

TEMPAT UNDI  :  DEWAN RAYA BANDAR PUTRA,

     BANDAR PUTRA,

 81000 KULAI,

              JOHOR DARUL TA’ZIM

 

..................................................................................................................................................

 

Kontraktor hendaklah mematuhi syarat-syarat seperti berikut:

  1. Kontraktor perlu mendaftar sebagai kontraktor MPKu sebagaimana syarat  kelayakkan kerja pengundian.
  2. Kontraktor dikehendaki hadir dan mendaftar angka giliran undian pada hari pengundian.
  3. Pemilik Syarikat kontraktor G1 hendaklah hadir sendiri dengan membawa kad pengenalan dan lesen PKK, SPKK, SSM serta CIDB (CE21) asal semasa pendaftaran.
  4. Menyerahkan  salinan lesen PKK, SPKK, CIDB (CE21), SSM dan salinan Penyata Bank bagi 3 bulan terakhir atau Penyata Bank yang berkaitan.
  5. Pemilik Syarikat kontraktor G1 yang layak menyertai pengundian perlu membawa sijil-sijil asal PKK, SPKK, CIDB (CE21) dan SSM yang masih mempunyai tempoh sah laku sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh tamat tempoh.
  6. Kontraktor juga perlu mengemukakan Salinan Penyata Bank bagi 3 bulan terakhir dan boleh mengemukakan Penyata bank daripada yang berkaitan semasa sesi pendaftaran pengundian projek bagi menentukan kontraktor mempunyai modal dan layak untuk mengundi.
  7. Pengundian Projek melibatkan Kerja-kerja bagi Majlis Perbandaran Kulai.

 

            YANG DIPERTUA,

            MAJLIS PERBANDARAN KULAI,

            JALAN PEJABAT KERAJAAN,

            81000 KULAI.

                Bertarikh : 17 Mei 2016