MENU

KEBERSIHAN & KESELESAAN

  OKTOBER NOVEMBER DISEMBER
MEMUASKAN 303 (23 % ) 394 (42 % ) 561 (34.9 % )
AMAT MEMUASKAN 413 (31 % )  421 (36 % ) 591 (34.1 % )
SANGAT MEMUASKAN 612 (46 % ) 482 (22 % ) 561 (31 % )

 

* Maklumat diperolehi daripada Sistem e-Rating di Kaunter MPKu.