MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA BIL 3/2017

(KHAS UNTUK BUMIPUTRA)

 

 

 1. Sebutharga adalah dipelawa kepada kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta taraf Bumiputera dan Sijil Virtual Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dalam Pengkhususan yang berkaitan serta taraf Bumiputera yang masih sah tempohnya dibenarkan menyertai sebutharga berikut :
   
 2. Dokumen Sebutharga akan dijual mulai daripada 05 JULAI 2017 sehingga 12 JULAI 2017 semasa waktu pejabat di Kaunter Pengurusan Kontrak, Bangunan Lama MPKu dengan mengemukakan bayaran Wang Tunai bagi setiap dokumen. Sila bawa bersama Sijil-sijil ASAL beserta (1) satu salinan :

 

 1.  Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) oleh CIDB,
  1. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB dan Taraf Bumiputera (STB) oleh PKK,
  2. No. Pendaftaran Syarikat, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
  3. Sijil Virtual Kementerian Kewangan Kewangan Malaysia (KKM) dan Taraf Bumiputera;
  4. Sijil Kursus Penyelenggaraan Landskap, Pengurusan Cantasan & Keselamatan Di Tapak Yang Dikeluarkan Oleh Pihak MPKu Perlu Membawa Sijil Asal

HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN ASAL sahaja yang dibenarkan untuk Hadir Taklimat/Lawatan Tapak (Mana Berkaitan) dan Pembelian Dokumen tawaran (Sila bawa bersama Cop Syarikat) dan TIDAK BOLEH DIWAKILKAN.

 

 1. Penyebut harga diminta melengkapkan Senarai Semakan beserta tandatangan dan cop syarikat di muka pertama Dokumen Sebutharga sebelum dimasukkan ke dalam Peti Tawaran. Segala kesulitan yang dihadapi sekiranya gagal melengkapkan dokumen tawaran adalah dibawah tanggungan pihak penyebut harga sendiri.
   
 2. Penyebut Harga hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen tersebut ketika pengembalian dokumen tawaran dan dimasukkan kedalam sampul berasingan:

 

4.1     Set Dokumen Tawaran yang lengkap diisi harga setiap item di dalam Senarai Kuantiti dan jumlah harga tawaran.

 

4.2     Maklumat dan data-data syarikat berhubung dengan kedudukan kewangan, pengalaman kerja, kakitangan teknikal, logi, Peralatan asas dan prestasi kerja semasa pretender tanpa mendedahkan nama syarikat.

 

 1. Bagi kerja-kerja Elektrikal, Penyebut Harga perlu hadir TAKLIMAT TAPAK SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN. Sila lampirkan salinan yuran/geran “SKY LIFT” atas nama syarikat semasa mengembalikan dokumen sebutharga (Jika ada).
   
 2. Sampul bagi Dokumen Tawaran dan Salinan Dokumen Tawaran yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam (1) SATU Sampul Surat yang berlakri dan bertanda dengan tawaran kerja yang berkenaan sebelah kiri atas sampul surat dan dikembalikan ke dalam Peti Sebutharga di bersebelahan Kaunter Unit Perolehan dan Pengurusan Kontrak, Bangunan Lama MPKu sebelum jam :

 

12.00 TENGAHARI pada :  12 JULAI 2017

 

YANG DIPERTUA,

MAJLIS PERBANDARAN KULAI,

JALAN PEJABAT KERAJAAN,

81000 KULAI.

 

                TARIKH DI KELUARKAN : 21 JUN 2017