MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

KENYATAAN PELAWAAN PERKHIDMATAN PERUNDING

 

 

Majlis Perbandaran Kulai mempelawa firma-firma perunding yang berminat dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan untuk menyertai bagi pelaksanaan kajian berikut :

 

MPKu / S / 26 / 2017

 

PELAKSANAAN KERJA-KERJA PENILAIAN SEMULA HARTA TANAH MILIK KERAJAAN PERSEKUTUAN, KERAJAAN NEGERI DAN BADAN-BADAN BERKANUN BAGI MAKSUD SUMBANGAN MEMBANTU KADAR

 

Syarat Mandatori : 

  1. Firma berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang  340403 (Kewangan-Penilaian Harta / Harta Tanah);
  2. Firma berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM);
  3. Pendaftaran perunding masih sah bagi profesion yang etika  perkhidmatannya dikawal oleh Lembaga Penilai, Pentaksir dan Agen Hartanah Malaysia (LPPEHM);

Firma perunding yang menepati syarat-syarat di atas boleh mendapatkan Dokumen Pelawaan di Unit Perolehan dan Pengurusan Kontrak, Tingkat 6,  Majlis Perbandaran Kulai,  Jalan Pejabat Kerajaan, 81000 Kulai, Johor bermula  pada 2 April 2017

 

 

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos beserta profail syarikat hendaklah dihantar dalam sampul surat berlakri dan ditandakan  “Cadangan Teknikal ” dan “Cadangan Kos” di sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dialamatkan seperti di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengah hari pada 9 April 2017 di Peti Tawaran di Kaunter Unit Perolehan dan Pengurusan Kontrak, Aras Bawah Menara MPKu, Jalan Pejabat Kerajaan, 81000 Kulai.