MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

LAPORAN PENGUATKUASAAN BAGI
BULAN JANUARI-DISEMBER 2017

BIL

KOD

TAJUK

ANGGARAN TAHUN 2017 (RM)

SERAHAN NOTIS

 JAN-DIS 2017

JUMLAH KOMPAUN

JAN-DIS 2017

JUMLAH KUTIPAN 

JAN-DIS 2017 (RM)

PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN ANTI LITTER
 

100,000.00

441 262 51,340.00 51.34%

2

76102

KOMPAUN PARKING 155,000.00

0

43201

147,139.00 94.93%

3

76103

KOMPAUN PARKING METER

10.00

0

0 0.00 -

4

76104

KOMPAUN KESALAHAN PENJAJA

25,000.00

0

25 5,825.00 23.30%

5

76105

KOMPAUN BERNIAGA TANPA LESEN

100,000.00

0

851 172,290.00 172.29%

6

76106

KOMPAUN DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL / AKTA

35,000.00

60

719 96,555.00 275.87%

7

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

0

0 180.00 1.8%
8 76108 OPERASI MENGANGKUT DAN MENYIMPAN 0 0 0

432.00

0

9

76109

KOMPAUN KACAU GANGGU

20,010.00

97

61 11,715.00 58.55%

10

76199

LAIN-LAIN KESALAHAN

0.00

0

0 0.00 -
JUMLAH

445,020.00

1139

45119

485,476.00

109.09%